Nabízíme

U novostaveb

 • statické návrhy nových drátkobetonových průmyslových podlah
 • dle provozu a zatížení návrh optimální finální úpravy betonové desky
 • zemní práce (hutněné násypy, vyrovnávky pod izolace)
 • tepelné izolace
 • izolace proti vodě a radonu
 • podkladní betony
 • nosné drátkobetonové nebo železobetonové desky
 • finální úpravy betonových podlah (minerální vsyp, epoxidové stěrky, potěry „mokrý do mokrého“, atd.)
 • anhydritové potěry

Sanace starých podlah

 • dle stávajícího podkladu, zatížení a provozu navrhneme technologický postup opravy podlahy
 • příprava podkladu tryskáním nebo frézováním
 • aplikace epoxidové stěrky, akrylátocemetové podlahoviny, navýšení stávajícího podkladu novou betonovou deskou, apod.

Kontaktujte naše obchodně – technické zástupce, zpracujeme cenovou a technologickou nabídku ZDARMA!!


Výběr jazykové verze


Volba menuCopyright - všechna práva vyhrazena

Jdi na začátek dokumentu