Betonové podlahy

Betonové podlahy strojně hlazené se vsypem

Základní charakteristika

Tento druh betonových podlah se používá jako finální úprava povrchu. Vsypové materiály jsou předem namíchané směsi na bázi cementu obsahující tvrdá plnidla (např. křemík, korund nebo čedič). Tato vsypová směs se aplikuje do čerstvé betonové mazaniny, kdy minimální třída betonu musí být B20. Vsypový materiál se pravidelně nanese v množství 3 až 5 kg/m2. Následně se provádí povrchová úprava pomocí strojních rotačních hladiček. Přičemž na závěr se uskuteční tzv. impregnace povrchu, která proniká hluboko do nové betonové desky. Tento impregnační a vytvrzující postřik zamezuje rychlému vysychání povrchu, dále zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost, usnadňuje čištění a údržbu podlah. Podle intenzity provozu se doporučuje obnovit impregnaci v rozmezí 3 až 6 měsíců.

Strojním hlazením se na podlaze mohou objevit jemné mikrotrhliny, což je průvodní jev strojně hlazené podlahy a nemá na užitné vlastnosti těchto podlah negativní vliv.

Vsypová nášlapná vrstva poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olejů a tuků. Používáme zejména vsypy MFC Cobet a Panbex. Betonové podlahy se vsypy jsou armovány svařovanými kari sítěmi nebo ocelovými vlákny, tzv. drátkovýztuží. Druh svařované kari sítě nebo množství drátků je dáno zatížením podlahy. Ze zatížení podlahy vychází rovněž tloušťka betonové desky.

Betonové podlahy strojně hlazené bez povrchové úpravy

Základní charakteristika

Tento druh podlahy lze uplatnit v provozech, ve kterých nejsou dány požadavky na bezprašnost provozu. Mechanické vlastnosti podlahy jsou dány třídou betonové směsi. Tyto podlahy jsou armovány buď svařovanou kari sítí v rozměrech podle daného zatížení nebo ocelovými vlákny, tzv. drátkovýztuží v dávkování na m3 podle požadovaného zatížení. Betonová směs je hutněna plovoucí vibrační lištou. Povrch je strojně vyhlazen a ošetřen vodou ředitelným nástřikem, který nahrazuje pokrývání betonu fólií nebo kropení. Nástřik rovněž zlepšuje hydrataci cementu v systému a zvyšuje odolnost proti otěru, ale s omezenou životností. Nástřik v žádném případě nenahrazuje vsyp, nátěr betonu, stěrku nebo jakoukoliv další povrchovou úpravu.

Použití

Jako dočasné řešení pro podlahy ve skladech a výrobních prostorách, kde nebude docházet ke kontaminaci povrchu ropnými látkami nebo jinými chemikáliemi

Mechanické parametry

Jsou dány použitou třídou betonové směsi

Použití

Garáže, sklady, výrobní haly, atd.

Barevnost

Standartně má podlaha se vsypem šedé zabarvení, které je dáno vrstvou cementu. Na přání zákazníka je možné probarvení podlahy v odstínu zeleném, červeném, světle šedém a černém. Používáme vsypové materiály Panbex a MFC Cobet.

Dilatace

Je nutno dodržovat konstrukční dilatační spáry a navrhovat smršťovací dilatační spáry. Dilatační pole u smršťovacích dilatačních spar se volí maximálně 6×6 m. Hloubka dilatačního řezu je prováděna do 1/3 tloušťky podlahové betonové desky. Lze aplikovat také bezesparé betonové podlahy a to za dodržení určitých technologických kroků a použití specifických materiálů. Pracovní spáry mohou být řešeny několika způsoby – ocelovým trny v kluzném pouzdře, ocelovými uhelníky, omega profily.


Výběr jazykové verze


Volba menuCopyright - všechna práva vyhrazena

Jdi na začátek dokumentu