Novinky e-mailem

Chcete pravidelně dostávat naše zprávy? Zadejte svůj e-mail! Budeme Vás informovat o aktuálních novinkách z naší dílny.

Betónové podlahy a betónové podlahy so vsypmi

Betónové podlahy – strojovo vyhladené bez povrchovej úpravy

Základná charakteristika

Tento druh podláh sa dá uplatniť v prevádzkach, ktoré nemajú požiadavky na bezprašnosť. Mechanické vlastnosti sú dané triedou betónovej zmesi.

Tieto podlahy sú armované zvarovanou KARI sieťou v rozmeroch podľa zaťaženia, alebo sa ako výztuž používajú oceľové  vlákna. Uložená betónová zmes je zhutnená plávajúcou vibračnou lištou.

Povrch je strojovo vyhladený a ošetrený vodou rieditelným nástrekom, ktorý sa používá namiesto zakrytia betónu fóliou a kropenia vodou. Tento nástrek vylepšuje hydratáciu cementu a zvyšuje odolnost’ proti oteru avšak s obmedzenou životnosťou. Nástrek v žiadnom prípade nenahradzuje vsyp, nátery betónu epoxidové sterky, alebo akúkoľvek ďalšiu povrchovú úpravu.

Použitie

Ako dočasné riešenie pre podlahy v skladoch a výrobných prieostoroch, kde nedochádza ku kontaminácii povrchu ropnými látkami, alebo inými chemikáliami.

Mechanické parametre

Tieto sú dané užitou triedou betónovej zmesi.

Betónové podlahy – strojovo hladené so vsypmi

Základná charakteristika

Betónové podlahy so vsypmi sa užívajú ako finálne povrchy. Vsypové materiály sú dopredu namiešané zmesi na bázi cementu obsahujúce tvrdé plnidlá (kremík, korund, alebo čadič). Vsypový materiál sa aplikuje do čerstvej betónovej zmesi, kedy minimálna trieda betónu musí byt’ B 20. Vsypový materiál sa aplikuje rovnomerne v množstve 3 – 5 kg/m2. Konečná povrchová úprava sa prevádza strojovo rotačnými hladičkami. Na záver sa urobí tzv. impregnácia povrchu, ktorá preniká hlboko do betónovej dosky. Tento impregnačný a vytrvrdzujúcí postrek brání rychlému vysychaniu povrchu, ďalej vylepšuje chemickú a mechanickú odolnost’, uľahčuje čistenie a údržbu podláh. Podl’a intenzity prevádzky sa doporúča obnoviť v rozmedzí troch až šestich mesiacov.

Po strojovom vyhladení sa na podlahe môžu objaviť jemné mikrotrhliny, ide o sprievodný jav strojovo hladených podláh a nemá na užitné vlastnosti negatívny vpliv.

Vsypová nášlapná vrstva poskytuje zvýšenú odolnosť proti vsakovaniu olejov a tukov.

Betonové podlahy sú armovány zvarovanými KARI sieťami), alebo ocelovou drátkovýztužou. Druh a množstvo   výztuže a hrúbka betonovej dosky je daná zaťažením podlahy.

Použití

Jako dočasné řešení pro podlahy ve skladech a výrobních prostorách, kde nebude docházet ke kontaminaci povrchu ropnými látkami nebo jinými chemikáliemi

Mechanické parametry

Fyzikálne hodnoty kremík korund Čedič
 Pevnosť v tlaku (N/mm2) 55 65 70
Pevnosť v tľlaku za ohybu (N/mm2) 6,5 7 7
Obrus 12,3 cm3 8,5 cm3 7,0 cm3

– kremík, korund, čadič sú aditiva pridávané do vsypových materiálov

Farebnosť

Štandartne má podlaha so vsypom farbu cementovo sivú, ktorá je daná farbou cementu. Na želanie zákazníka je možné proviesť prefarbenie v odtieni zelenom, červenom, svetle sivom a čiernom.

Dilatace

Je nutné dodržať konštručné dilatačné medzery. Ďalej sa musia previesť zmršťovacie dilatačné medzery, dilatačné pole sa volí maximálne do rastru 6×6 m. Hĺbka dilatačného rezu u zmršťovacích medzier sa volí do 1/3 hrúbky betónovej dosky.


Výběr jazykové verze


Volba menuCopyright - všechna práva vyhrazena

Jdi na začátek dokumentu