Novinky e-mailem

Chcete pravidelně dostávat naše zprávy? Zadejte svůj e-mail! Budeme Vás informovat o aktuálních novinkách z naší dílny.

Liate epoxidové podlahy

Základná charakteristika

Sterkové a liate podlahy na bázi epoxidových, polyuretanových a methylmetakrylátových živíc sú aplikovatelné vo všetkých priestoroch a pre rôzne zaťaženia. Veľkou výhodou je ich malá hrúbka s výbornými mechanickými vlastnosťami a chemickou odolnosťou.

Epoxidové podlahy je možno s úspechom realizovať na nové betónové podklady so špeciálnou penetráciou a to už po cca 4 dňoch od položenia betónovej dosky.

Ďalej sa dajú tieto syntetické podlahové systémy alplikovať aj na stávajúcu dlažbu, alebo na zaolejované povrchy. Je ale nutné urobiť riadnu prehliadku a merenie vlastností stávajúceho podkladu.

Pri použití živíc na bázi methylmetakrylátu ide rádove v hodinách zhotoviť podlahu na ploche niekoľko stoviek metrov štvoročných. Dve hodiny po aplikácii je možné podlahu plne zaťažiť. Tieto systémy sa dajú používať aj při nízkých teplotách (do 0°C.).

Pri aplikácii a vytvrdzovaní sterkových podláh na bázi epoxidových a PU živíc je nutná minimálna teplota podkladu 12°C a ovzdušia 15°C. Vlhkosť prostredia nesmie byť vyššia ako 75%.

Sterkové a liate podlahy zaručujú velmi vysoké chemické, mechanické aj estetické nároky pre vetšinu výrobných prevádzok, skladov a komerčných stavieb.

Naša spločnosť dlhodobo spolupracuje s prednými evropskými a svetovými výrobcami syntetických živíc (napr.: Technifloor – Švajciarsko, Sto – Nemecko, MC-Bauchemie – Nemecko) a vlastníme certifikáty, ktroré zaručujú profesionálne technické riešenie a realizáciu týchto druhov podláh.

Použitie

Sklady, garáže, dielne, obchody, nemocnice, laboratóriá, kancelárie, výrobnej haly v strojnom, chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Je možné ich aplikovať ako finálne povrchy pre záchytné jímky, vane apod.

Príprava povrchu

Príprava podkladu má rozhodujúci vpliv pre dlhodobé a bezproblémové fungovanie sterkových podláh. Tomuto kroku je nutné venovať dostatok pozornosti, v tejto fázi není dobré šetriť finančnými prostriedkami.

  • najpouživanějšou prípravou podkladu je bezprašné guličkové tryskanie pod velkým tlakom s následným dôkladným vysatím povrchu
  • ďalšou metódou je frézovanie podkladu v kombinácii s tryskaním, pri nutnosti odstraňovania starých náterov, alebo olejových nánosov je najefektívnejšou formou prípravy
  • nutným krokom pri príprave povrchu je vyrovnanie a spevnenie podkladnej vrstvy, a to od použitia plastbetonu až po tenkovrstvé vyrovnávky (napr. pri aplikácii na nové podkladné vrstvy).

Pri príprave je tiež nutné venovať pozornosť pôvodným dilatačným medzerám a tieto hĺbkovo zpevniť zaliatím epoxidovou živicou a povrchovo ich vyztužiť tkaninou, ktorá se uloží do vyrovnávacej vrstvy.

Pozn.: Plastbeton je nasýtená zmes kremičitého piesku a epoxidovej živice, ktorá sa používá k hrubším alebo celoplošným vyrovnávkám, vyspádovaniu, alebo prespádovaniu stávajúcej podlahy, nahradenie odseparovanej dlažby, apod.

Základné druhy sterkových a liatych epoxidových podláh

  • Tenkovrstvové sterky hladké, alebo zrnité (hrúbka cca 1,5 mm)
  • Sterkové podlahy hladké, alebo zrnité (hrúbka od 1,5 mm)
  • Samonivelační sterky hladké s chipsy, alebo bez nich
  • Sterkové podlahy s farebnými kremičitými pieskami – hladké, alebo zrnité
  • Sterkové podlahy chemicky velmi odolné – hladké, alebo zrnité
  • Sterkové podlahy antistatické, elektricky vodivé – hladké, alebo zrnité
  • PU sterky s perfektne hladkým povrchom

Nátery podláh

Takéto riešenie povrchovej finálnej úpravy podlahy odporúčujeme len pri velmi malom mechanickom a chemickom zaťaženiu. Životnosť takto ošetrených povrchov je len obmedzená, lebo hrúbka trojnásobného náteru včetne penetrácie neprevyšuje 0,75 mm. Takisto prilnavosť k podkladným vrstvám nie je taká kvalitná ako u podláh sterkových a liatych.

Požlábky (fabiony)

Plynulý prechod mezi podlahou a stenou je, hlavne z hygienického hladiska, riešený požlábkom (fabionom) s radiusom a s výškou, ktorá je daná projektovou dokumentáciou, alebo po dohode s investorom.

Mechanické parametre

Fyzikálne hodnoty  
Pevnosť v tlaku (N/mm2) 55 až 85
Pevnosť v ťahu za ohybu (N/mm2) 25 až 27
Prilnavosť (N/mm2) > 3
Modul pružnosti (N/mm2) 6.000 až 14.000
Tvrdosť podla Shora 78 až 77 (ISO 868)

Technické údaje AST podlah

Ztratový prúd <10 E6 Ohm (DIN 51953)
>10 E4 Ohm (DIN 51953)
Zemný ztratový prúd <10 E6 Ohm
>10 E8 Ohm

Farebnosť

U jednofarebných podláh je výber tvorený barevným vzorníkom RAL, len u špeciálnych chemicky odolných steriek sa možnosť zužuje na dve až štyry farby (sivá, zelená, červená, modrá).

U podláh, kde je nosná časť podlahy plnená kremičitými pieskami, sú farebné možnosti takmer neobmedzené.

K výberu farieb je vždy prikladaný farebný vzorník a fyzické vzorky, na želanie prevedieme zkušobnú vzorku priamo na ploche.

Dilatácia

U sterkových a liatych podláh musia byť zachované objektové dilatácie. Ďalšie členenie rezanými alebo vkladanými profilmi (nerez, hliník, mosadz) je riešené projektantom, alebo po vzájomnej dohode.


Výběr jazykové verze


Volba menuCopyright - všechna práva vyhrazena

Jdi na začátek dokumentu